Henryk Sienkiewicz
IX  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Henryka Sienkiewicza
w Katowicach